LTS 0476 || 1975
Fahrzeuggeschichte Bilderupload Ergänzungen senden Revisionsdaten
REVISIONSDATEN
- DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH, Cottbus 07.12.2009 BCS X Verkehrsrot
- DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH, Cottbus REV 19.10.2017 BCS X Verkehrsrot