LTS 0864 || 1979
Fahrzeuggeschichte Bilderupload Ergänzungen senden Vermietungen ausblenden Revisionsdaten
REVISIONSDATEN
- V 6 30.11.1987 Cs Purpurrot
- DB Fahrzeuginstandhaltung - Bereich TI, Cottbus IS 703 31.05.2001 BCS X Verkehrsrot
- DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH, Cottbus 18.06.2010 BCS X Verkehrsrot