LTS 0954 || 1981
Fahrzeuggeschichte Bilderupload Ergänzungen senden Revisionsdaten
REVISIONSDATEN
- DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH, Cottbus 08.03.2006 BCS X Verkehrsrot
- DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH, Cottbus 23.03.2016 BCS X Orientrot-Lichtgrau