LTS 0982 || 1982
Fahrzeuggeschichte Bilderupload Ergänzungen senden Revisionsdaten
REVISIONSDATEN
- V 6 22.05.1987 Cs Bordeaux
- DB Fahrzeuginstandhaltung - Bereich TI, Cottbus IS 703 26.06.2001 BCS X Verkehrsrot
- LEG Leipziger Eisenbahnverkehrsgesellschaft mbH, Leipzig REV 04.01.2019 LEG Orientrot