LTS 0012 - DR "230 012-7"

Fahrzeuggeschichte || Fotos  Foto:  Grzegorz Niewiadomski
26.05.2010 - [PL] Wrocław Nadodrze, Port.