LTS 0938 || 1981
Fahrzeuggeschichte Bilderupload Ergänzungen senden Revisionsdaten
REVISIONSDATEN
- DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH, Cottbus 01.12.2006 BCS X Verkehrsrot
- DB Werkstatt Oberhausen-Osterfeld Verl. 30.11.2014 EOB9 Verkehrsrot
- DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH, Cottbus 13.03.2015 BCS X Verkehrsrot